Digitalna štampa Color Drop Kragujevac

DIGITALNA ŠTAMPA. ŠTAMPA NOVOG DOBA.

Za rad na svetlim materijalima preporučujemo savremen, ekološki odgovoran, brz i fleksibilan način štampe – digitalnu štampu. DTG, onosno „direct to garment“ štampa podrazumeva direktnu vezu računara i štampača gde se proces štampe obavlja pomoću specijalizovane ili modifikovane inkjet tehnologije. Ova vrsta štampe je ekološki potpuno ispravna, boje su na vodenoj bazi i zadovoljavaju međunarodne ekološke standarde. Otisak je dugotrajan, postojan, a kolorit pun.